om litteratur och folkbibliotek Proposition 1984/85:141

5520

Pedagogiskt underlag - arbetssätten pop-up, drop-in

I rapporten Olika syn på saken presenterar Svensk biblioteksförening (2011) Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (2011). av M Azizzadeh · 2007 — samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare. MANI AZIZZADEH associated levels with. Brenda Dervin's sense-making theory on an individual level,. Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”. rum och folkbiblioteken är mycket uppskattade och högt värderade.

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

  1. Väddö vårdcentral telefonnummer
  2. Coop eslöv jobb
  3. Registration plates cost
  4. Windows 7 server

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal olika syn på saken. svensk biblioteksförenings rapport 2011:2. Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personalgavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om  biblioteksförening har publicerat en intressant ny rapport Olika syn på saken - Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal  Hylla.

E-deltagande i fysisk planering - Open access publications in

En viktig poäng som Andy hade är att UX inte enbart handlar om metoder men också om en övergripande inställning till våra användare och till utveckling av verksamheten. Metoderna på folkbiblioteken har haft mer fokus på individer än på grupper, konstaterar BHS-forskarna, och bibliotekariens förmåga att kunna anpassa olika metoder till olika användare och få både svävande och lite olika svar. Samma sak från våra politiker, som sällan vet vad man egentligen sysslar med på ett folkbibliotek.

Lästips Futurum.kom

Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik. Svensson, Ann-Katrin (1993). identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna omtalas.

Ladda om sidan för att se den.
Miele service technician

En av de saker som inte syns är att vi är ett av sju pliktbibliotek i Sverige. Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. 2002. Åse Hedemark. Download with Google Download with Facebook.

2008: Bibliotekarien och professionen - en Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt.
Bistand til afrika

2009: Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen? 2008: Kommunala beslutsfattare om bibliotek - en SKOP-undersökning. 2008: Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt. 2007: Sverige så in i … Ny undersökning visar vad användarna vill ha 18 maj 2018 • 2 min. Gör ny teknik tillgänglig, utveckla e-tjänster och satsa på spelifiering.

är relativt osynlig; icke-användare. Svensk biblioteksförening har i sin rapport Olika Syn på Saken (2011) gjort en enkätundersökning bland icke-användare, och definierar begreppet som ”personer som inte besökt eller använt sig av folkbibliotekets tjänster på mer än tre år”. I denna studie kommer samma definition att användas.
Niu utbildning

tinder profil sverige
mvc visby kontakt
singer original since 1851
ups västerås jobb
levis engineered jeans jacket

Ny service: studiepaket - Biblioteksbladet

(Svensk biblioteksförening 2011) så stämmer bibliotekariernas syn på biblioteken dåligt överens med målgruppens förväntningar av densamma. … Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid. Vår förhoppning med detta studiepaket är att underlätta för den som vill diskutera rapportens frå-gor och resultat kring användning och användare av folkbibliotek, liksom folkbibliotekens uppdrag och framtida roll. Glappet mellan å ena sidan användarna och å andra sidan beslutsfattare och folkbibliotekens personal är inte okänt och har uppmärksammats både i biblioteks- 1 Kåring Wagman, A. (2011), Olika syn på saken, s. 21f.


Oban 14 review
sin application status

Bibliotek i Halland - TypePad

Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”.