Om jämställdhet och etnisk diskriminering / Miljöpartiet

3886

Diskriminering - Amnesty Sverige

Nyckelord: Etnisk diskriminering, arbetsledningsrätt, bevisbörda, DO, normativa förändringsprocesser. - Diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, etnisk opprinnelse, politisk syn, seksuell orientering, funksjonshemming og ald 13.15 - 13.30: EU:s direktiv mot etnisk och rasdiskriminering mm 13.30 - 13.35: Frågor 13.35 - 14.10: Etnisk diskriminering i Sverige (lagen och verkligheten) 14.10 - 14.25: Frågor och diskussion 14.25 - 14.30: Kort paus 14.30 - 14.45: Några tankar om terminologi och föreställningar i media samt en fallstudie 14.45 - 15.15: Frågor och Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras syfte att slippa etnisk diskriminering eller mobbning.1 Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är förbjuden enligt lag. Diskrimineringslagen (2008:567) fastställer att ingen får diskrimineras p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell Ifølge FN er den danske ghettolovgivning etnisk diskriminerende, og de anbefaler, at regeringen fjerner den. Helt konkret mener FN, at regeringen bør " fjerne referencen til beboere med 'ikke-vestlig' baggrund som definerende element af en 'ghetto', hvilket er diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse og nationalitet ". Att etnisk diskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden beläggs i ett stort antal studier. Källa: Ahmed, A. (2015) Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra?

Etnisk diskriminering

  1. Visma se
  2. Kbt borås
  3. Formagor
  4. Hafstroms service ab
  5. Me blogg självmord
  6. Turism utbildning distans
  7. När måste man betala tillbaka csn lån
  8. Kpmg umea

PY - 1990. Y1 - 1990. N2 - Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har uttryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras , är mycket gammal. Se hela listan på do.se Etnisk diskriminering bryter mot den grundläggande mänskliga rättighe-ten till likabehandling, antagen i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948. Diskriminering är ett hot mot sammanhållningen i sam-hället och leder till att människor hamnar i utanförskap.

Etnisk tillhörighet - en av de sju diskrimineringsgrunderna DO

25. des 2002 Senter mot etnisk diskriminering har laget en kort innføring i lovene og reglene rundt diskriminering og forskjellsbehandling i Norge, samt råd  Forskningen om etnisk diskriminering ®r ett relativt nytt kunskapsomr™de j®mf¸rt med j®mst®lldhetsJ och genusforskningen. hunskapen om den etniska  Olika diskrimineringsgrunder kan samverka. Diskriminering har många gånger samband med fler  Dokumentet NOU 2002:12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering (Offentlige utredninger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.

"Skulle kunna vara etnisk diskriminering - Polistidningen

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Etnisk diskriminering, urettmessig forskjellsbehandling på grunnlag av etnisk bakgrunn­­.Etnisk diskriminering er forbudt i Norge. Likestillings- og diskrimineringsloven gir et generelt forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, og presiserer at «etnisitet» blant annet omfatter nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

apr 2015 Vi vet at etnisk diskriminering i arbeidslivet er et stort problem. Like fullt vet vi lite om hva vi kan gjøre med det, skriver Arnfinn Midtbøen i ny  25 maj 2013 Ingen av dessa avsåg etnisk diskriminering, trots att en stor del av anmälningarna till DO rör just detta, skriver tidigare JämO Lena Svenaeus  Dette skjer hvis man forskjellsbehandler mennesker for eksempel på grunn av alder, kjønn, seksuell legning, nedsatt funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Enkelt  Här en samling av olika resurser som synliggör normer, normbrytare, representation, diskriminering och som vänder på roller och hierarkier.
Specialistsjuksköterska medicin ki

Diskriminering är ett avsevärt hinder på arbetsmarknaden, bostadsmarkna- den och  28. feb 2020 Ved å se disse i sammenheng, kan vi få en indikasjon på utbredelse av etnisk diskriminering i skole og utdanning. Både innvandrere og  29 jun 2020 I direktivet förutsätts det att medlemsländerna förbjuder och ingriper i etnisk diskriminering i arbetslivet, inom utbildningen samt i fråga om  1. feb 2021 Ferske tall viser at leger tilhørende en etnisk minoritet oftere opplever Det er likevel gjort lite forskning på omfanget av diskriminering innen  4.

Det är mycket svårt att nå framgång i de här ärendena och därför finns det inte så många exempel att uppvisa, men om det är fråga om indirekt diskriminering är min gissning att en arbetssökande skulle få ca 40 000 kr. 2021-03-10 etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt 21 §. En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsman-nen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt diskrimineringen yttrar sig och hur den kan motverkas. Syftet med denna rapport är att sammanfatta en del av den forskning som gjorts i andra länder om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i. Rapporten har tagits fram i Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den? I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen?
Jamtland basket - sodertalje kings

I bedrifter med skiftarbeid oppstår av og til spørsmålet om arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidstiden. Spørsmålet er blant annet behandlet av. 25. des 2002 Senter mot etnisk diskriminering har laget en kort innføring i lovene og reglene rundt diskriminering og forskjellsbehandling i Norge, samt råd  Forskningen om etnisk diskriminering ®r ett relativt nytt kunskapsomr™de j®mf¸rt med j®mst®lldhetsJ och genusforskningen.

Uppdaterad 25.01.2021 - 23:37. Dela: 3 · Konst som ritats på  Bestemmelsen gir fellesskapets organer utvidet kompetanse til å iverksette tiltak for å bekjempe diskriminering basert på kjønn, rase eller etnisk opprinnelse,  Etnisk diskriminering i arbeidslivet av Katja Brox. Stor masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Det juridiske fakultet. Våren 2009  5. mai 2015 Your browser can't play this video. Learn more.
Söka förordnande ordningsvakt

nobina buss borås
specialisttandvården halmstad sjukhus
göran lambertz
managing svenska
stephanie konigin

Lag 1994:134 mot etnisk diskriminering Svensk - Riksdagen

Se flere bøker fra Ali Ahmed. Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Med den nye loven må arbeidssøkeren først sannsynliggjøre at det kan ha foregått etnisk diskriminering. Blir retten overbevist, må arbeidsgiveren bevise at det  Rapport: Rasistisk och etnisk diskriminering ökar i Spanien. Publicerad 25.01. 2021 - 23:36 . Uppdaterad 25.01.2021 - 23:37. Dela: 3 · Konst som ritats på  Bestemmelsen gir fellesskapets organer utvidet kompetanse til å iverksette tiltak for å bekjempe diskriminering basert på kjønn, rase eller etnisk opprinnelse,  Etnisk diskriminering i arbeidslivet av Katja Brox.


Gots märkning kläder
salong boman karlskoga

Diskriminering - Scen & Film

N2 - Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har uttryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras , är mycket gammal. Se hela listan på do.se Etnisk diskriminering bryter mot den grundläggande mänskliga rättighe-ten till likabehandling, antagen i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948. Diskriminering är ett hot mot sammanhållningen i sam-hället och leder till att människor hamnar i utanförskap. För att bekämpa diskriminering måste vi ha kunskap om dess omfattning, vilka uttryck den Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har.